Opće odredbe uvjeta prodaje

Nositelj svih prava na mrežnoj stranici je obrt za internet prodaju Baby Sedmica (u daljnjem tekstu Baby Sedmica). Korištenjem usluge mrežne trgovine “www.babysedmica.hr” i svih pridruženih stranica i servisa , smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem mrežne trgovine Baby Sedmica te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i mrežne trgovine Baby Sedmica, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, način plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje “www.babysedmica.hr” i mrežne kupnje.
Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Korisnici “www.babysedmica.hr” dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za kupnju, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi “www.babysedmica.hr” .
Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz mrežnu trgovinu kao i sav ostali sadržaj “www.babysedmica.hr” zbog čega su Korisnici “www.babysedmica.hr” dužni prilikom svake posjete mrežnoj stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na mrežnoj stranici.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “www.babysedmica.hr” i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja “www.babysedmica.hr” ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje “www.babysedmica.hr”.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “www.babysedmica.hr”. Baby Sedmica zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

Baby Sedmica sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšala odabir prilikom kupovine. Baby Sedmica ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Mrežna trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Prilikom ispunjavanja obrasca za kupnju kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Baby Sedmica za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojim ispunjavanjem obrasca za kupnju, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Baby Sedmice, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda putem mrežne trgovine “www.babysedmica.hr” uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:
mrežne narudžbe – mrežna trgovina,
tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom,
telefona s ljudskim posredovanjem.

Proizvodi koje je moguće kupiti navedeni su na “www.babysedmica.hr”, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Dostava”.

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u “košaricu” klikom na poveznicu “Dodaj u košaricu”. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (maloprodajna cijena – MPC). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom odabire poveznicu „Naruči!“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Potvrda narudžbe“ na kojoj je potrebno unijeti podatke o kupcu i adresi dostave. Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
Po izvršenju naprijed navedenih koraka mrežne trgovine i odabirom „Narudžba primljena“ na stranici „Potvrda Narudžbe“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Hvala na kupnji“, a na kojoj se nalazi obavijest o slanju potvrdne poruke e-pošte
koja sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o adresi e-pošte i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

Cijena

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima .
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Valjanost akcijske ponude Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

 

Plaćanje

Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem virmana (internet bankarstva ili opće uplatnice)
Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka na žiro-račun Prodavatelja otvoren u

ERSTESTEIERMARKISCHE Bank , IBAN: HR7324020061140333624

ili prilikom preuzimanja odnosno pouzećem.

Reklamacije na materijalne nedostatke proizvoda i povrat

Prema Direktivi 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, te odredbama Zakona o obveznim odnosima Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku kupovine.

Obvezujemo Vam se isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan i odgovara opisu proizvoda. Ukoliko primijetite neki materijalni nedostatak (oštećenje ili nefunkcionalnost  proizvoda prilikom preuzimanja pošiljke), molimo da nam nekorišten proizvod vratite u roku od 14 dana od primitka. Sve takve, opravdane pritužbe otklonit ćemo na način da ćemo Vam zamijeniti neadekvatan proizvod o vlastitom trošku uključujući i trošak dostave ili Vam nadoknaditi puni iznos proizvoda. Ukoliko ste proizvod oprali ili koristili, nažalost nećemo ga moći primiti i uvažiti reklamaciju.

Reklamacije oštećenja uzrokovanih neispravnim korištenjem proizvoda, neadekvatnim održavanjem ili grubim postupanjem, nažalost nećemo moći uvažiti u smislu zamjene novim proizvodom ili povratom novca, ali ukoliko bude moguće, popravit ćemo proizvod kako biste ga i dalje mogli koristiti.

Obavijest o podnošenju prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07,125/07,79/09 I 89/09,133/09,78/12,56/13 I 41/14,110/15,14/19) obavještavamo potrošače da pritužbu ili prigovor na kvalitetu naših proizvoda ili usluga mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.

Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

Baby Sedmica, obrt za trgovinu i usluge, Trenkova 75 , 42000 Varaždin ili na email adresu:  babysedmica@gmail.com

Uz prigovor molimo , dostavite i ime i prezime i adresu. Kako bismo Vam u roku od 15 dana mogli dostaviti pismeni odgovor na Vašu prigovor, te tako utjecati na poboljšanje kvalitete i vaše zadovoljstvo.

Ostale odredbe

Prodavatelj Baby Sedmica pridržava pravo izmjene maloprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije, što bi predstavljalo slučaj akcijske kupovine, kupovine pod posebnim pogodnostima ili drugih posebno naznačenih uvjeta kupovine putem ovih internetskih stranica. Maloprodajne cijene vrijede u trenutku zaprimanja narudžbe i nemaju unaprijed određeni rok važenja te se odnose isključivo za kupnju proizvoda putem internetske trgovine. Valjanost akcijske ponude Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na “www.babysedmica.hr” samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na “www.babysedmica.hr”, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja “www.babysedmica.hr” na drugim mrežnim stranicama je zabranjena.

Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova “www.babysedmica.hr” trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
Kada “www.babysedmica.hr” odgovarajućim poveznicama pruža mogućnost posjeta drugih mrežnih stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih mrežnih stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te mrežne stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i

Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode mogu odstupati od nijansi boja zbog položaja , svjetlosti … fotografiranog proizvoda.

Rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem – sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme alternativnog/izvansudskog ( Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova NN 121/16, 32/19 ) rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave

Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II, ili na http://www.hok.hr/sud_casti. ili/i

podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/II, http://www.hok.hr/centar_za_mirenje

Ukoliko se spor između potrošača i Baby Sedmice ne riješi na navedeni način u roku od 15 dana od primitka zahtjeva za mirno rješenje , ili je potrošač nezadovoljan pisanim očitovanjem trgovca, potrošač je ovlašten podnijeti tužbu. Nadležan je sud u Varaždinu.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

 

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

Potvrda o sklopljenom ugovoru