Raskid ugovora i povrat

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na poveznicu “Uvjeti prodaje” ispod pregleda narudžbe na stranici “Košarica”. (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)
Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
Obrazac (izjava) za jednostrani raskid Ugovora nalazi se Uvjeti poslovanja.
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti obrt za internet prodaju Baby Sedmica o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka putem Izjave poslane poštom (na obrt Baby Sedmica, Trenkova 75, 42000 Varaždin) ili elektroničkom poštom na adresu u kojoj je potrebno navesti:
broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
adresu,
ime i prezime,
datum računa,
broj računa

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14(četrnaest) dana od dana kada Baby Sedmica zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Baby Sedmica može izvršiti tek nakon što joj roba bude vraćena ili nakon što joj bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu obrt Baby Sedmica, Trenkova 75, 42000 Varaždin bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Baby Sedmica uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.